Arts Santa Mónica: Exposició Blanc sota negre 28/01-02/03

29 01 2014

Blanc sota negre explora un seguit de desplaçaments en obres i processos creatius que incorporen l’el·lipsi, les discontinuïtats, els silencis, els buits, el dubte o l’errada. Els treballs de Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antònia del Rio, Isabel Banal i Mireia Sallarès reorienten l’espai de la pàgina en blanc, gran motiu androcèntric de la creació que ha forjat l’imaginari de la modernitat artística. Les seves invencions simbòliques obren vies que nodreixen un altre relat de la creació i la política des de les formes que, sovint, romanen imperceptibles.

 • Data d’ inauguració: 28 gener de 2014
 • Data de finalització: 2 març de 2014
 • Entrada Lliure
 • +Informació: Arts Santa Mónica
 • Ubicació actual : Rambla Santa Mònica, 7 Barcelona

 

Blanco bajo negro explora una serie de desplazamientos en obras y procesos creativos que incorporan la elipsis, las discontinuidades, los silencios, los vacíos, la duda o el error. Los trabajos de Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antonia del Rio, Isabel Banal y Mireia Sallarès reorientan el espacio de la página en blanco, gran motivo androcéntrico de la creación que ha forjado el imaginario de la modernidad artística. Sus invenciones simbólicas abren vías que nutren otro relato de la creación y la política desde las formas que, a menudo, permanecen imperceptibles.

 • Fecha de inauguración: 28 de enero de 2014
 • Fecha de finalización: 02 de marzo de 2014
 • Entrada Libre
 • + Información: Arts Santa Mónica
 • Ubicación actual: Rambla Santa Mónica, 7 Barcelona

 

ArtsSantaMonica White under black, explores a series of journeys works and creative processes that incorporate the ellipse, the gaps, silences, gaps, doubt or error. The work of Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antonia del Rio, Isabel Banal and Mireia Sallarès reorient the space blank page, great reason androcentric creation has wrought imagination of modern art. His inventions symbolic ways that nourish open another account of creation and politics from the forms that often remain imperceptible.

 • Date of opening: January 28, 2014
 • End Date: March 2, 2014
 • Free admission
 • + Information: Arts Santa Monica
 • Current Location: Boulevard Santa Monica, Barcelona 7

Com arribar | Como llegar | How to arrive from Hotel Toledano Barcelona: https://goo.gl/maps/39h9j

Reserva ara |Reserva ahora | Book now: Hotel Toledano Barcelona

Advertisements