Arts Santa Mónica: Exposició Blanc sota negre 28/01-02/03

29 01 2014

Blanc sota negre explora un seguit de desplaçaments en obres i processos creatius que incorporen l’el·lipsi, les discontinuïtats, els silencis, els buits, el dubte o l’errada. Els treballs de Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antònia del Rio, Isabel Banal i Mireia Sallarès reorienten l’espai de la pàgina en blanc, gran motiu androcèntric de la creació que ha forjat l’imaginari de la modernitat artística. Les seves invencions simbòliques obren vies que nodreixen un altre relat de la creació i la política des de les formes que, sovint, romanen imperceptibles.

 • Data d’ inauguració: 28 gener de 2014
 • Data de finalització: 2 març de 2014
 • Entrada Lliure
 • +Informació: Arts Santa Mónica
 • Ubicació actual : Rambla Santa Mònica, 7 Barcelona

 

Blanco bajo negro explora una serie de desplazamientos en obras y procesos creativos que incorporan la elipsis, las discontinuidades, los silencios, los vacíos, la duda o el error. Los trabajos de Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antonia del Rio, Isabel Banal y Mireia Sallarès reorientan el espacio de la página en blanco, gran motivo androcéntrico de la creación que ha forjado el imaginario de la modernidad artística. Sus invenciones simbólicas abren vías que nutren otro relato de la creación y la política desde las formas que, a menudo, permanecen imperceptibles.

 • Fecha de inauguración: 28 de enero de 2014
 • Fecha de finalización: 02 de marzo de 2014
 • Entrada Libre
 • + Información: Arts Santa Mónica
 • Ubicación actual: Rambla Santa Mónica, 7 Barcelona

 

ArtsSantaMonica White under black, explores a series of journeys works and creative processes that incorporate the ellipse, the gaps, silences, gaps, doubt or error. The work of Blanca Casas Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antonia del Rio, Isabel Banal and Mireia Sallarès reorient the space blank page, great reason androcentric creation has wrought imagination of modern art. His inventions symbolic ways that nourish open another account of creation and politics from the forms that often remain imperceptible.

 • Date of opening: January 28, 2014
 • End Date: March 2, 2014
 • Free admission
 • + Information: Arts Santa Monica
 • Current Location: Boulevard Santa Monica, Barcelona 7

Com arribar | Como llegar | How to arrive from Hotel Toledano Barcelona: https://goo.gl/maps/39h9j

Reserva ara |Reserva ahora | Book now: Hotel Toledano Barcelona

La font de Canaletes #LaRambla #Barcelona

13 01 2014

Font_de_Canaletes La font de Canaletes és un dels llocs més significatius de Barcelona, situada a la part alta de la Rambla.

La font actual és de ferro, feta el segle XIX i té quatre brolladors. Està coronada per un fanal de quatre llums. En un angle de la font hi ha una petita font per als gossos.

Aquesta font dóna nom a la part més alta de la Rambla, tocant a la Plaça Catalunya, que es coneix com la Rambla de Canaletes. El nom prové d’una font que existia en el segle XVI en aquella zona, on l’aigua baixava per unes canaletes, d’aquí el nom de Font de Canaletes.

La font actual data del 1890 quan l’ajuntament aprovà la instal·lació d’una font fanal.

Hi ha una llegenda que engresca a molts visitants a beure aigua de la font; es diu que «qui beu de canaletes, torna a la ciutat», de manera que tothom a qui agradi la ciutat o tingui motius per tornar-hi s’hi apropa per beure-hi com si fos una superstició. Aquesta llegenda ha estat recollida per molts cronistes, alguns donen la versió que l’aigua de la font embruixa al qui la veu i li desperta una gran passió per la ciutat de Barcelona impedint-li de marxar-ne.

Canaletes també és famosa per ser el lloc on es reuneix l’afició «culer» per celebrar els èxits del Futbol Club Barcelona. El motiu de què sigui la font de Canaletes el lloc, ve de què als anys 30, per conèixer els resultats dels equips catalans, els aficionats al futbol anaven a la redacció del diari La Rambla per llegir els resultats que estaven en una pissarra davant de la font.

[youtube:http://youtu.be/Lt4zXMLRkVc%5D

La fuente de Canaletas es uno de los lugares más significativos de Barcelona , situada en la parte alta de la Rambla .

La fuente actual es de hierro , hecha en el siglo XIX y tiene cuatro surtidores . Está coronada por una farola de cuatro luces. En un ángulo de la fuente hay una pequeña fuente para los perros .

Esta fuente da nombre a la parte más alta de la Rambla , junto a la Plaza Cataluña , que se conoce como la Rambla de Canaletes . El nombre proviene de una fuente que existía en el siglo XVI en aquella zona , donde el agua bajaba por unas canaletas , de ahí el nombre de Fuente de Canaletas .

La fuente actual data de 1890 cuando el ayuntamiento aprobó la instalación de una fuente farola .

Hay una leyenda que anima a muchos visitantes a beber agua de la fuente; se dice que « quien bebe de canaletas , vuelve a la ciudad» , de modo que todo el que guste la ciudad o tenga motivos para volver se acerca para beber en ellas como si fuera una superstición . Esta leyenda ha sido recogida por muchos cronistas , algunos dan la versión de que el agua de la fuente embruja al que la ve y le despierta una gran pasión por la ciudad de Barcelona impidiéndole de marcharse.

Canaletas también es famosa por ser el lugar donde se reúne la afición ” culé ” para celebrar los éxitos del FC Barcelona . El motivo de que sea la fuente de Canaletas el lugar, viene de que en los años 30 , para conocer los resultados de los equipos catalanes, los aficionados al fútbol iban a la redacción del diario La Rambla para leer los resultados que estaban en una pizarra ante la fuente.

canaletas_fcbarcelona

La Font de Canaletes is one of the most significant places in Barcelona, ​​located in the upper part of the Rambla.

The current fountain is iron made ​​in the nineteenth century and has four suppliers. It is crowned by a lamp of four lights . In one corner of the source is a small fountain for dogs.

This fountain gives name to the top of the Rambla, next to Plaza Catalunya, which is known as La Rambla de Canaletes . The name comes from a fountain that was in the sixteenth century in the area, where the water was coming down a gutter , hence the name Font de Canaletes.

Current fountain dates from 1890 when the city council approved the installation of a street light source .

There is a legend that encourages many visitors to drink from the fountain, it is said that “whoever drinks from Canaletes, returns to town ” so that everyone who likes the city or has reason to return is about to drink them as if it were a superstition. This legend has been picked up by many writers , some give the story that haunts the water source that sees and awakens a passion for the city of Barcelona preventing him from leaving.

Canaletes is also famous for being the place where the “culé” fans gather to celebrate the successes of FC Barcelona. The reason for that is the Font de Canaletes instead , that comes in the 30’s , for the results of the Catalan teams , football fans went to the editor of the newspaper La Rambla to read the results they were on a blackboard to the fountain.

Com arribar | Como llegar | How to arrive from Hotel Toledano Barcelona: https://goo.gl/maps/4mOcB

Reserva ara |Reserva ahora | Book now: Hotel Toledano Barcelona